ag-foods

Jméno: AG FOODS Group a.s.

Profil klienta:

Firma AG FOODS Group a.s. vznikla v roce 1990 a je výrobcem sypkých směsí do nápojových automatů. Díky vlastní laboratoři a oddělení vývoje je schopna vyrábět a vyvíjet nové druhy nápojů. Vedení společnosti sází především na kvalitu svých výrobků a jejich výbornou chuť. Spokojení zákazníci (jímž je každý, kdo pravidelně pije kávu a další nápoje z nápojových automatů) již přes 12 let dosvědčují, že práce této společnosti má smysl. Společnost AG FOODS Group a.s. uzavřela smlouvu se společností EKO-KON, a.s., o zpětném odběru a využití odpadů z obalů dle zákona § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech na území celé České republiky. Dále má zaveden systém certifikace jakosti ČSN EN ISO 9001:200 a certifikát HACCP, který zaručuje zdravotní bezpečnost vyráběných potravin v souladu s normativními požadavky na systém kritických bodů.

Vyjádření klienta

„Již během provádění softwarového auditu byla společnost AG FOODS Group a.s. průběžně informována o výsledcích, a mohly tedy být provedeny patřičné kroky, které v konečném důsledku vedly k optimalizaci nákladů na software a k jeho optimálnímu využití. Celý proces byl dovršen předáním auditní zprávy.“

Výchozí situace:

Společnost AG FOODS Group a.s. byla založena v roce 1990. Její hlavní činností je výroba sypkých směsí do nápojových automatů. Mezi nosné výrobky patří především Káva, čokoláda a čaje. Tyto směsi se vyrábí ve „voňavé fabrice", která stojí v Košíkově u Velké Bíteše. V současné době má společnost kolem 70 zaměstnanců, přičemž 50 zaměstnanců trvale pracuje na počítači, z čehož asi jedna třetina používá notebooky pro práci na cestách a z domova. Na všech používaných počítačích a noteboocích je nainstalován operační systém Windows XP Professional. Serverovou část zajišťují servery od společnosti HP s operačním systémem Windows 2000 server a mnoha dalšími serverovými programy. Před zahájením softwarového auditu byla situace stavu softwaru ve společnosti AG FOODS Group a.s. velkou neznámou pro všechny zúčastněné strany. Nové programy byly nakupovány na základě odhadů a již zakoupené programy byly instalovány bez kontroly, zda je dostatečný počet volných licencí. Instalace a nákup programů byl prováděn na základě požadavků uživatelů, bez rozvahy a koncepce. Díky těmto postupům se společnost řítila do softwarové a legislativní pasti, která ji ohrožovala zejména po finanční stránce. Postupně vznikala potřeba dostat nákup softwaru pod průhlednou kontrolu, kde by bylo zřejmé, jaký je současný stav softwaru a jakým způsobem za minimálních nákladů lze docílit kýženého stavu. Toho však nelze dosáhnout bez důkladné inventury současného stavu, což je jedna z částí softwarového auditu.

Obchodní cíle:

Hlavním cílem, na který byl zaměřen softwarový audit, bylo podrobné zmapování stavu softwaru ve společnosti a navržení změn vedoucích k zlepšení:

  • Zmapování stavu softwaru na jednotlivých PC a serverech
  • Kontrola nabývacích dokladů a zjištění, zda údaje uvedené na nich vyhovují z hlediska legislativy potřebám softwarového auditu
  • Vyhotovení auditní zprávy s vyhodnocením přebývajících/chybějících licencí
  • Návrh řešení zjištěných nesrovnalostí
  • Zavedení software-managementu pro efektivní nákup a údržbu licencí a softwaru

Řešení:

Společnost AG FOODS Group a.s. se začátkem roku 2006 rozhodla, že projde softwarovým auditem, který jí pomůže zvládnout neutěšenou situaci kolem licencování softwaru. Společnost AG FOODS Group a.s. se proto obrátila na společnost Outsourcing Solution s.r.o. (tehdy ještě Tacoma, spol. s r.o.), která má se softwarovými audity mnoho zkušeností. V první fázi bylo provedeno zjištění stavu softwaru na reprezentativním vzorku počítačů. Tato sonda potvrdila předpokládané problémy a ukázala na nutnost kompletního softwarového auditu, který byl zahájen do 14 dní. Na začátku softwarového auditu byly provedeny sběry dat ze 100 % počítačů a serverů, které byly postupně vyhodnocovány a párovány s předloženými nabývacími doklady. Během auditu byly zjištěné výsledky průběžně konzultovány s vedením společnosti, aby mohly být co nejrychleji zaujímány potřebné kroky vedoucí k postupné nápravě. V průběhu auditu bylo zjištěno přelicencování produktu Microsoft Office Standard o několik desítek licencí. Naopak bylo zjištěno několik instalací produktů, které spadají do takzvané kategorie shareware, na něž chyběly licence. Při konzultaci s uživateli počítačů, na nichž byl daný shareware nainstalován, bylo zjištěno, že tyto programy nebyly nikdy využívány, proto je bylo možno bez větších problémů odinstalovat. Obdobná situace s nedostatkem licencí nastala v případech, kdy byl program nainstalován na počítači, který byl nahrazen novějším počítačem, na který byl program opět nainstalován i přesto, že z předchozího PC nebyl vymazán. Tímto způsobem vznikaly několikeré instalace stejného produktu s použitím stejného licenčního klíče. Tyto programy na starších počítačích nebyly dále využívány, ale jejich přítomnost v počítačích znamenala porušení licenčních práv. Pro každý zjištěný nedostatek byl vyhotoven návrh řešení, který dával na výběr z několika způsobů řešení.

Parametry:

Počet počítačů: 50
Výchozí situace: Před zahájením softwarového auditu se společnost AG FOODS Group a.s. potýkala s nejistotou, zda má zakoupeny programy, které používá na svých PC, a zda se nemusí bát postihu za jejich případné nelegální užívání.
Řešení: Již během provádění softwarového auditu byla společnost AG FOODS Group a.s. průběžně informována o výsledcích, a mohly tedy být provedeny patřičné kroky, které v konečném důsledku vedly k optimalizaci nákladů na software a k jeho optimálnímu využití.

Vyzkoušejte NOVÉ AuditPro 11

Stáhněte si a vyzkoušejte plnou verzi AuditPro 11 pro 5 počítačů zcela zdarma!

Stáhnout AuditPro 11

Vyzkoušejte ServiceDesk!

Vyzkoušejte AuditPro ServiceDesk ONLINE. Zcela zdarma!

Přihlásit se do ServiceDesku

Kontaktujte nás

AuditPro centrum

Boleslavská 199,

293 06 Kosmonosy

 

Tel.: +420 326 711 711
Fax: +420 326 711 742

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ocenění CEE Partner of the Year

ms-partner

truconneXion získalo s AuditPro opakovaně prestižní ocenění Partner roku pro střední a východní Evropu od společnosti Microsoft v oblasti efektiní správy licencí a řízení IT.  

Další naše ocenění

AuditPro 11 Release Candidate uvolněn!   Stáhnout AuditPro 11  Spočítat cenu

Kontakt

AuditPro centrum
Boleslavská 199, Kosmonosy
PSČ 293 06

 

Tel.: +420 326 711 711
Email.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 1991 - 2017 truconneXion a.s. Vytvořeno v UNISMINI | Pravidla ochrany osobních údajů a pravidla využívání cookies